Το περιοδικό μας

To περιοδικό Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου αποτελεί το επίσημο έντυπο της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας - Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου.

Έχει ως βασικό στόχο τη συνεχή ενημέρωση των Ωτορινο-λαρυγγολόγων και των συναφών ιατρικών ειδικοτήτων πάνω σε θέματα της ειδικότητας που απαιτεί ο 21ος αιώνας.

Διαβάστε περισσότερα για το περιοδικό

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Παρακαλείσθε, όπως επικαιροποιήσετε άμεσα τα εξής στοιχεία σας:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ-ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΣΑΥ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην περίπτωση μη επικαιροποίησης των στοιχείων σας περιορίζεται η δυνατότητα λήψης της αλληλογραφίας της Εταιρείας και του Περιοδικού.
Η επικαιροποίηση μπορεί να γίνει α) ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@hellasorl.gr
β) μέσω fax 210 6435141
γ) ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Πανελλήνιας Εταιρείας ΩΡΛ, Βελεστίνου 11, 115 23 Αθήνα

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Εταιρείας ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου

Ο Πρόεδρος
Γκούμας Παναγιώτης

Ο Γ.Γ.
Παπαδάκης Χαρίτων



Προκήρυξη διαγωνισμού για την έκδοση του περιοδικού που προέκυψε από τη συνένωση των περιοδικών της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας, της ΩΡΛ Εταιρείας Αθηνών, της ΩΡΛ Εταιρείας Β. Ελλάδας, και της Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτολογίας - Ακοολογίας - Νευροωτολογίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τυπωμένη την οικονομοτεχνική τους πρόταση για την έκδοση του ανωτέρω περιοδικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε ανάλογη ιστοσελίδα) σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις έως τις 10 Ιουνίου στα γραφεία της Πανελλήνιας ΩΡΛ εταιρείας, Βελεστίνου 11, Αμπελόκηποι Αθήνα ΤΚ 11523.

  1. Ο εκδοτικός οίκος θα πρέπει να εκδίδει 4 τεύχη κατ' έτος.
  2. Θα φροντίζει για την αποστολή των τευχών σε όλα τα μέλη της Πανελλήνιας ΩΡΛ Εταιρείας με έξοδά του.
  3. Ο εκδοτικός οίκος να μπορεί να υποστηρίξει και την ιστοσελίδα του περιοδικού ως ενιαίο σύνολο (γραπτή - ηλεκτρονική έκδοση).
  4. Ο εκδοτικός οίκος θα πρέπει να έχει εάν είναι δυνατόν εμπειρία από έκδοση περιοδικών τα οποία να είναι στο PubMed, και εάν δεν υπάρχει πρόταση από τέτοιο εκδοτικό οίκο να προτιμηθεί αυτός που έχει δυνατότητα μετατροπής των περιλήψεων σε κώδικα xml ώστε αργότερα να μπορούν να σταλούν στο PubMedCentral. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων για συνολική ανάθεση, η ηλεκτρονική έκδοση μπορεί να ανατεθεί σε ξεχωριστή εταιρεία χωρίς συμμετοχή της στις διαφημίσεις της έντυπης μορφής.
  5. Θα του παραδίδεται η επιλεγμένη ύλη από τους 2 Διευθυντές Σύνταξης οι οποίοι θα συνεργάζονται μαζί του για τις διορθώσεις και την έκδοση του περιοδικού.
  6. Ο εκδοτικός οίκος της έντυπης έκδοσης θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εξεύρεσης διαφημίσεων που θα τιμολογεί και θα εισπράττει με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώνει πλήρως την Πανελλήνια ΩΡΛ Εταιρεία για αυτά τα έσοδα. Σε περίπτωση κερδών μετά την εκκαθάριση των εξόδων για τα έντυπα τεύχη στο τέλος του έτους, το ποσοστό απόδοσης στην Πανελλήνια ΩΡΛ Εταιρεία να είναι 30% επί των καθαρών κερδών.
  7. Η ύλη κάθε τεύχους δεν θα υπερβαίνει τις 60 σελίδες και υποχρεωτικά θα είναι σε έγχρωμη μορφή.
  8. Ο εκδοτικός οίκος που θα αναλάβει την έκδοση να φροντίσει για την απόκτηση του νέου ISSN του περιοδικού.
  9. Η σύμβαση, όταν συμφωνηθεί, θα είναι διάρκειας 4 ετών, με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης από την Πανελλήνια ΩΡΛ Εταιρεία που είναι και ο χρηματοδότης του περιοδικού με τη σύμφωνη γνώμη της τετραμελούς επιτροπής έκδοσης του περιοδικού.



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι

H Α' ΩΡΛ Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια του ευρωπαΐκού προγράμματος FP7, συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα EMBalance (http://www.embalance.eu/ ), που θα ασχοληθεί με την δημιουργία ενός υπολογιστικού Συστήματος Υποστήριξης Απόφασης (Decision Support System) για την υποβοήθηση της διάγνωσης και της αντιμετώπισης ασθενών με διαταραχές ισορροπίας. Θα το εκτιμούσα αν αφιερώνατε λίγα λεπτά (μέσος εκτιμούμενος χρόνος: 6 λεπτά) για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στο σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/1pgTsOahlSba2aHjKH9w1iiQJIZOa3U1te6i9sF9CD88/formResponse?pli=1

Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας

Με εκτίμηση

Θάνος Μπίμπας
Επ. Καθηγητής ΩΡΛ, ΕΚΠΑ



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ωτορινολαρυγγολογίας "Diploma of the European Board of Otorhinolaryngology" έχουν προσδιορισθεί όσον αφορά τις γραπτές εξετάσεις στις 12 Απριλίου 2014 στην Antalya, TURKEY ή στις 19 Ιουλίου στην Warsaw, POLAND, ενώ το προφορικό μέρος στις 29 Νοεμβρίου στην Vienna, Austria.
Όπως είναι γνωστό η Πανελλήνια Εταιρεία ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου αποφάσισε να επιβραβεύσει χρηματικά τους Έλληνες Ωτορινολαρυγγολόγους που θα επιτύχουν στις εξετάσεις αυτές.
Όσοι ενδιαφέρεστε, δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στην Πανελλήνια Εταιρεία ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου.
Για περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της UEMS
http://ebeorl-hns.org/.

Χαρίτων Παπαδάκης
Χαράλαμπος Σκουλάκης
Εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Εταιρείας ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου στην UEMS



Προκήρυξη Διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 22ου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 18ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ.

Περισσότερες Πληροφορίες



ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΣ

Tο κλινικό αποτέλεσμα των παθήσεων της ρίνος

Παρουσιαση στα Ελληνικά
Presentation in English



New diagnostics in neurootology

7th of April 2014
Holiday Inn Belgrade
Lecturers: Prof. Michel Toupet, Alexandar Blödow, Debbie Cane, Dušan Pavlović
Early registration until: 15th of February 2014.

program



Health in action

Αθήνα - Μέγαρο Μουσικής Παρασκευή 13/12/2013
Διάσκεψη ««Ελληνικές Mεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας: Βελτιώνοντας την Υγεία των Πολιτών»

www.healthinaction.gr



Προκύρηξη ανακατασκευής ιστοσελίδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 10/9/2013

Διαβάστε περισσότερα


Πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας ενημερώνουμε ότι ο συνάδελφος Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολόγος και μέλος της Πανελλήνιας Εταιρείας ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου ο κ. Γκούμας Παναγιώτης εξελέγη Πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών για τα έτη 2013-2015. Ευχόμαστε στον κ. Γκούμα καλή επιτυχία και δύναμη στο έργο του.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος Δανιηλίδης Β.



Ανακοίνωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 (Σεπτέμβριος 2013), η Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του ΔΠΘ ξεκινά την λειτουργία του πρώτου στον Ελλαδικό, αλλά και τον Ευρωπαϊκό χώρο, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ωτορινολαρυγγολογία, με τίτλο «Ρινολογία-Ρινοχειρουργική»(Αρ. ΦΕΚ: 3382/18-12-2012). Με την ολοκλήρωσή του ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα λαμβάνει Master degree diploma στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Συγκεκριμένα το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Ρινολογία−Ρινοχειρουργική».

Περισσότερες Πληροφορίες >>

Με τιμή,

Β. Δανιηλίδης
Καθηγητής ΩΡΛ
Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής ΔΠΘ



Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας ενημερώνουμε ότι για πρώτη φορά συνάδελφος Ωτορινολαρυγγολόγος και μέλος της Πανελλήνιας Εταιρείας ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου ο κ. Βλασταράκος Μιχαήλ είναι ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Θεωρούμε, όπως άλλωστε έχει δείξει μέχρι σήμερα, ότι τι θα σταθεί αρωγός σε όλες τις προσπάθειες μας που αφορούν στην Ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος



Χαιρετιστήρια επιστολή του Νέου Προέδρου της Εταιρείας κου Δανιηλίδη Βασίλειου

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,
Με την επιστολή μου αυτή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε να με εκλέξετε στην θέση του Προέδρου της Πανελλήνιας ΩΡΛ εταιρείας μας.

Διαβάστε περισσότερα


Πεπραγμένα 2009-2011

Σχετικά με την Ονοματολογία των Ιατρικών Πράξεων της ΩΡΛ Ειδικότητας κατατέθηκε στο ΚΕΣΥ επικαιροποίηση των πράξεων και προστέθηκαν νέες χειρουργικές επεμβάσεις στις υποειδικότητες όπως η χρήση ενδοσκοπίου και μικροσκοπίου.

Διαβάστε περισσότερα


Ευρωπαικές εξετάσεις για το δίπλωμα της ΩΡΛ

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών εξετάσεων για το δίπλωμα της ΩΡΛ έκλεισε αισίως την τριετία. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι εδραιώνεται και αναπτύσσεται ο θεσμός των εξετάσεων και ευχόμαστε να διαδραματίσει τον ρόλο που στοχεύσαμε όταν τον δημιουργήσαμε.

Διαβάστε περισσότερα


Η σημασία της ομιλητικής ακοομετρίας

Η ομιλητική ακοομετρία συνίσταται κυρίως από τον ουδό διάκρισης της ομιλίας (speech reception), και τη δοκιμασία διάκρισης της ομιλίας ( Speech discrimination test) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ακοολογικού ελέγχου στις Αγγλοσαξονικές και άλλες χώρες.

Διαβάστε περισσότερα


Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους

Η Πανελλήνια Ωτορινολαρυγγολογική Εταιρεία επικροτεί την επιβολή της απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, που ως γνωστό θα εφαρμοστεί από 1ης Σεπτεμβρίου 2010, και καλεί όλους τους συναδέλφους της ειδικότητας να υποστηρίξουν τα νέα αυτά μέτρα.

Διαβάστε περισσότερα

 
Ερώτημα : Πως πιστεύετε μπορεί να σας βοηθήσει η ΩΡΛ Εταιρεία καλύτερα;

Ηλεκτρονικό υλικό διαθέσιμο για ανάγνωση (κείμενα, videos)
Τηλε-εκπαίδεση
Συζητήσεις ιατρικών θεμάτων
Άλλο.

 


Παρακολουθείστε αυτό το βίντεο για να μάθετε πώς λειτουργεί το κοχλιακό εμφύτευμα.